Brewi英国进口现磨咖啡机
观看视频 ▶
Brewi英国进口现磨咖啡机 产品特点 技术参数 资料下载 常见问题 立即购买 返回顶部

▷▷▷ Brewi

Brewi
Brewi英国进口现磨咖啡机技术参数
产品名称Brewi英国进口现磨咖啡机 颜色黑色
型号Brewi英国进口现磨咖啡机 原料盒容量咖啡豆盒+3*速溶料盒
额定电压Brewi 供水方式下抽
额定功率Brewi 热水容量Brewi
额定频率Brewi 常温水箱Brewi
按键方式触摸 饮料品类8种
自助方式Brewi 落杯方式
净重Brewi 毛重Brewi
产品尺寸Brewi 包装尺寸Brewi
产品参数
新诺自动咖啡机系列
纵享品质生活
8703B-C3H3
 
8703B-C3H3
8703B
 
8703B
7903E
 
7903E
71104
 
71104
71103pk
 
71103pk
在线客服咨询